simple site templates

Oferta


Obsługa klientów możliwa jest na zasadzie jednorazowych zleceń lub w ramach stałej i kompleksowej obsługi prawnej. Ostateczna oferta jest zawsze dostosowana do klienta, zakresu zlecenia oraz nakładu pracy kancelarii. Moim celem jest zapewnienie klientom profesjonalnej obsługi przy zachowaniu rozsądnej kwoty wynagrodzenia.

Przed podjęciem decyzji o zleceniu mi sprawy otrzymają Państwo rzetelną i pełną informację o szacunkowych kosztach oraz opinię dotyczącą szans powodzenia sprawy.

Mobirise

Prawo karne

Zajmuję się szeroko pojmowanym obszarem prawa karnego:
- prowadzę sprawy karne związane z obroną oskarżonego,
- świadczę pomoc osobom, których interesy zostały naruszone w wyniku czynu zabronionego, 
- prowadzę aktywną obronę w postępowaniu przygotowawczym, jak również przed sądami wszystkich instancji,
- oferuję pomoc w zakresie sporządzenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
- staram się przeciwdziałać stosowaniu aresztów w sprawach klientów,
- sporządzam apelacje, kasacje oraz wszystkie inne niezbędne pisma.

Mobirise

Prawo bankowe

Świadczę usługi w zakresie prawa bankowego w zakresie:
- kredytów tzw. frankowych,
- wsparcia prawnego i opiniowania umów kredytu, pożyczki, gwarancji, rachunków bankowych i innych umów zawieranych z bankami,
- problematyki zabezpieczeń wierzytelności bankowych, w tym hipoteka, zastawy, weksle, itp.
- dziedziczenia wierzytelności z rachunku bankowego.

Mobirise

Prawo reklamy

Posiadam duże doświadczenie w pracy dla branży reklamowej, m.in. w zakresie:
- opiniowania materiałów reklamowych,
- sporządzania i opiniowania umów na kampanie reklamowe, jak również umów dotyczących przeniesienia praw autorskich do dzieł oraz udzielania licencji,
- doradztwa w sprawach reklamy produktów wrażliwych, w szczególności produktów leczniczych, tytoniu lub alkoholu,
- sporządzania regulaminów i dokumentacji niezbędnej do realizacji wszelkich akcji promocyjnych, w tym sprzedaży premiowej, konkursów, jak również loterii promocyjnch i audioteksowych.

Mobirise

Prawo cywilne

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa. Dotyczy bowiem wszystkich dziedzin życia społecznego. Udzielam porad prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa cywilnego, w tym w sprawach odszkodowawczych, o zapłatę, o zadośćuczynienie, w sprawach spadkowych, jak również w przedmiocie upadłości konsumenckiej. Uczestniczę w negocjacjach oraz reprezentuję klientów w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji.

Mobirise

Prawo gospodarcze

Świadczę usługi prawne w zakresie prawa gospodarczego, w tym:
- pomagam w zakładaniu spółek prawa handlowego, jak również innych podmiotów, w tym fundacji,
- sporządzam i opiniuję wszelkie umowy, uchwały i dokumenty związane z działalnością i obrotem gospodarczym,
- przygotowuję statuty oraz regulaminy związane z działanością podmiotów gospodarczych, 
- reprezentuję w postępowaniach procesowych i nieprocesowych przed sądami, urzędami, organami egzekucyjnymi,
- biorę udział w negocjacjach z partnerami handlowymi.

Mobirise

Ochrona zdrowia psychicznego

Posiadam doświadczenie w zakresie prawnych aspektów ochrony zdrowia psychicznego:
- prowadzę sprawy związane z przyjęciem, leczeniem i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
- współpracuję z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym osób przebywających w szpitalu psychiatrycznym.

Mobirise
Adres

ul. Myśliborska 44 lok.118
03-185 Warszawa

Dane kontaktowe

adwokat@ulma-raszkowska.pl
Telefon: 697-313-562